Beden Dili Eğitimi

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Eğitim
  4. Beden Dili Eğitimi
 

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili eğitimlerinde sadece tipik bir yöntem olan gözlemle veri çıkarmayı işlemeyiz. Aynı zamanda çok ihmal edilen ama çok faydalı başka bir yöntem daha var: Hazırlanmış sorularla kişide çeşitli beden dili reaksiyonları oluşturmak. Böylece kişinin sorudan nasıl etkilendiğini ve o konudaki gerçek niyet-düşüncesini anlam imkanı bulunur. Hatta duymasının kendisinde stres, endişe oluşturacak kelimeleri dahi beden dili analizlerinde kullanmanın yöntemlerini işleriz. Ayrıca aynı duygu durumu her iki cinsin de farklı el kol ve ayak hareketleri ile ifade ettiğini de göz ardı etmemek gerekir. Mesela bir şeyi gizleme gereği duyan bir erkekle kadın farklı şekillerde tepkiler gösterirler. Halbuki sözsüz iletişimleriyle ortaya koydukları şey aynı olmakla birlikte ifade ediş şekillleri farklıdır. Dolayısıyla beden dilini ele alırken cinsiyete göre değişen durumları da öğrenmek gerekir.

Beden Dilinin sadece olumsuz veri elde etme kısımlarına odaklanmamak lazım. Ayrıca olumlu beden dili hareketlerimizle çevremize nasıl pozitif bir enerji vereceğimizi de göz ardı etmemek gerek. İlişkileri iyileştirmek için sözsüz iletişimin bu gücünü de mutlaka kullanmalıyız. Eğtimimiz bu açıdan da somut öneriler içerir. Katılımcıların bundan sonra kendileri, iş arkadaşları ve özel hayatındaki kişilerle daha katma değerli iletişim kurabilmelerine katkı sağlar. Nihayetinde beden dilimiz dediğimiz sözsüz olarak ürettiğimiz mesajlar ilk başta kendi psikolojimizi etkiler. Kendimizi içine koyduğumuz ruh halini çevremizdeki kişileri de etkilemeye başlar. Böylece ne mesaj verdiğini bilmediğimiz bedenimiz aslında ilişkilerimizi, bulunduğumuz ortamın kalitesini, üretkenliğini de dahil ettiğimiz bir çok şeyini etkiler.

Beden Dili denilince akla ilk gelenlerden unsurlardan biri yüz ifadelerimizdir. Ancak kişilerin bizi en yanılttıkları kısım ise mimikleridir, yani yüzlerindeki sözsüz iletişim unsurları. Çünkü insanlar yüzlerinde bulundurmaları gereken olumlu ifadeleri defalarca duymuşlardır. Dolayısıyla bu konuda daha dikkatlidirler.

Önemsedikleri kişilerle görüşürken mutsuzken bile gülümsemeyi ihmal etmezler. Bu ise karşısındaki kişiyi yanıltabilir. Konunun uzmanı olan kişilerin detaylara dikkat ederek yakaladığı çelişkileri bu konuda iyi bir eğitim almamış kişilerin fark etmesi imkansızdır.

Beden Dili bilgisi farklı kültürlerdeki kişileri anlamayı da kolaylaştırır. Yerele göre farklılık arzeden bazı unsurların dışındaki evrensel işaretler olan tüm çıktılar sözlü iletişim kurmadan önce veya sözlü iletişi devam ederken de kişiye çok veri sağlar. Yüzyüze iletişimin dışında bir film veya dizi izlerken dahi karakterlerin yaptıklarını-yapacaklarını tahmin etmeye kadar hayatın her alanında kişiye gözlem gücü ve farkındalık verir.

Ayrıca sözsüz iletişimi bir de yaşanılan olayla birlikte değerlendirme hususunu gözardı etmemek gerek. Kendisinin işe girip giremeyeceğine karar verecek bir İK uzmanının karşısına geçen aday ilk anlarda gergin ve heyecanlı bir görüntü verebilir. Ancak bu gerginliği toplantı boyunca hiç geçmezse onunla ilgili varılacak yargı değişebilir. Burada bağlam dahilinde bakmayı, bazı doğal durumların doğal tepkileri de olduğunu bilmekte yarar var.

Bu konudaki farkındalığımız aslında hayatımızda sözlü olarak elde edemeyeceğimiz bir çok konuda bize bilgi sağlar. Mesela suçlu profillleri tanıma da dahi veri sunar. Suçluların suç işlemeden önceki hareketlerini de ortaya koyar. Bir suçlunun normal insanlara göre nasıl farklı hareketler sergilediğini gözlemleyebiliriz. Hatta suç işlemek üzere olan kişi çoğu zaman kendini masum bir görüntüye bürümek ister. Ancak bu taktikleri dahi dikkatli bir göz seçebilir.

Beden Dili eğitimimizde değindiğimiz bu ve benzeri çok sayıda konuyu alt başlıklar halinde ve tek tek işleriz. Eğitimimizi, katılımcıların iş ve özel hayatında kullanacağı bilgileri edinmesine yönelik tasarlanmış bulunuyoruz. Eğitimimizle kişide önce kendi bedeni ve beden diline yönelik bir farkındalık oluşur, ardından kişi çevresine eğitilmiş ve farkındalığı yüksek bir gözle bakmaya başlar.

Whatsapp İsdo WhatsApp Hattı Whatsapp